Forside

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det sker i og omkring Sahl Kirke:

StregtegningStregtegning-2Sahl-Kirkehus-streg

For at se dagsorden/referat for menighedsrådsmøder, gå til menighedrådets side i menuen foroven.

OBS! Menighedrådsmøde i november er flyttet én dag til onsdag d. 15 november!

Smuk BUSK-gudstjeneste på en søndag med lige så smukt vejr! Se “Set og sket”

 Kirkehus renovering er tilendebragt; se “Set og sket”

Sogneaften jan 18

 Nationalmuseets undersøgelse af Sahl Kirkes gyldne alter

En række medarbejdere fra Nationalmuseet (redaktørerne Danmarks Kirker, Birgitte Bøggild Johannsen og Anders C. Christensen samt konservatorerne Karen Stemann-Petersen og Karin Vestergaard Kristiansen) vil fortæller om Nationalmuseets nyeste undersøgelse af Sahl Kirkes gyldne alter fra efteråret 2017.
I godt 14 dage i september 2017 fik eksperter ved Nationalmuseet en unik anledning til i museets laboratorier (Bevaring og Naturvidenskab) i Brede at komme tæt på det 800 år gamle gyldne alter fra Sahl Kirke.  Forinden var alteret med dets tynde lueforgyldte metaludsmykninger og indfattede krystaller varsomt blevet nedtaget fra sin plads i koret og transporteret til Brede. Siden blev det i god ro og orden genopsat i kirken i sin tidligere placering.
Den gyldne alterprydelse i Sahl er med rette blevet karakteriseret som ”vistnok det største historiske klenodie, nogen dansk landsbykirke kan fremvise” (Aage Roussell, 1966). Alteret består af to hoveddele – en alterbordsforside (frontale) og en overbygning (retabel), placeret bagerst på alterbordet. Undersøgelsen i september koncentrerede sig om en naturvidenskabelig og teknisk ’nærlæsning’, både af bagsidens bærende trækonstruktion og af forsidens strålende udsmykning.
Aftenens foredrag vil ikke bare fortælle om alterets historie, men også – og navnlig – berette om de mange spændende resultater fra undersøgelsen, der følger i kølvandet på Nationalmuseets seneste analyser af museets egen beholdning af gyldne altre. Under arbejdet blev den nyeste teknologi taget i anvendelse, herunder undersøgelser med røntgenfluorescens og røntgenfotografering samt dendrokronologi. Analysearbejdet blev muliggjort gennem en generøs donation fra Carlsbergfondet.  I 2018 vil flere af resultaterne blive fremlagt i Nationalmuseets værk, Danmarks Kirker (Ringkøbing Amt, hft. 26-27) og i en artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark. Desuden vil materialet indgå i en større planlagt, engelsksproget publikation om Danmarks enestående skat af gyldne altre.

 

Så er dato for suppeaften i foåret kommet: 27 februar 2018

Journalist Ole Tang, Skive, kommer og fortæller om “Folk og fæ på Holmsland Klit”

Mere info senere!